2024
Raport Nr 21
17-06-2024 Powołanie Prezesa Zarządu RAFAMET S.A. na nową kadencję – uzupełnienie informacji.
Raport Nr 20
14-06-2024 Powołanie Prezesa Zarządu Fabryki Obrabiarek RAFAMET S.A. na nową kadencję.
Raport Nr 19
07-06-2024 Odwołanie Prezesa Zarządu Fabryki Obrabiarek RAFAMET S.A. oraz delegowanie Przewodniczącego Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności Prezesa Zarządu.
Raport Nr 18
05-06-2024 Zmiany w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 24 czerwca 2024 r.
    - Projekty uchwał przedłożone przez Akcjonariusza
Raport Nr 17
03-06-2024 Żądanie Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. umieszczenia określonej sprawy w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia RAFAMET S.A.
    - Wniosek ARP S.A. z dnia 03.06.2024 r.
Raport Nr 16
29-05-2024 Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie RAFAMET S.A. w dniu 24 czerwca 2024 r.
    - Projekty uchwał na ZWZ
    - Uchwały Zarządu pod ZWZ
    - Uchwały Rady Nadzorczej pod ZWZ
    - Raport UHY ECA z oceny sprawozdania z wynagrodzeń za rok 2023
Raport Nr 15
29-05-2024 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia RAFAMET S.A. na dzień 24 czerwca 2024 r.
    - Ogłoszenie ZWZ RAFAMET S.A.- 24.06.2024 r.
Raport Nr 14
29-05-2024 Żądanie Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia RAFAMET S.A.
    - Żądanie zwołania NWZ RAFAMET
Raport Nr 13
20-05-2024 Realizacja przez spółkę zależną Odlewnia Rafamet Sp. z o. o. projektu badawczo – rozwojowego z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju.
Raport Nr 12
20-05-2024 Wybór podmiotu uprawnionego do badania i przeglądu sprawozdań finansowych.
Raport Nr 11
10-05-2024 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu RAFAMET S.A. w dniu 10 maja 2024 r.
Raport Nr 10
10-05-2024 Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie RAFAMET S.A. w dniu 10 maja 2024 r.
    - Wykaz uchwał podjętych przez NWZ RAFAMET S.A. w dniu 10 maja 2024 r.
Raport Nr 09
12-04-2024 Projekty uchwał na NWZ RAFAMET S.A.
    - Projekty uchwał na NWZ
    - Uchwała Zarządu Nr 12-VIII-24 - wystąpienie o opinię RN
    - Uchwała RN Nr 60-XII-2024 - opinia w przedmiocie projektu uchwały NWZ
Raport Nr 08
12-04-2024 Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia RAFAMET S.A. na dzień 10.05.2024 r.
    - Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia RAFAMET S.A. na dzień 10.05.2024 r.
 Raport Nr 07 18-03-2024  Zawarcie umowy z firmą Stadler Polska Sp. z o.o.
 Raport Nr 06 26-02-2024  Zawarcie przez RAFAMET S.A. aneksów do umów pożyczek z Agencją Rozwoju Przemysłu S.A.
 Raport Nr 05 22-02-2024  Zawarcie umowy z firmą PESA Mińsk Mazowiecki S.A.
 Raport Nr 04 15-02-2024  Zawarcie umowy o kredyt obrotowy z bankiem mBank S.A.
 Raport Nr 03 15-02-2024  Zmiana warunków umowy kredytowej z bankiem PKO BP S.A.
 Raport Nr 02 16-01-2024  Terminy przekazywania raportów okresowych w 2024 r.
 Raport Nr 01 02-01-2024  Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego spółki zależnej Odlewnia Rafamet Sp. z o.o.
2023
Raport Nr 57 22-12-2023 Zawarcie umowy o istotnym znaczeniu dla RAFAMET S.A. z firmą FLSmidth LLP z Kazachstanu.
Raport Nr 56 21-12-2023 Zmiany w składzie Zarządu spółki zależnej Odlewnia Rafamet Sp. z o.o. w Kuźni Raciborskiej.
Raport Nr 55 18-12-2023 Podwyższenie kapitału zakładowego spółki zależnej Odlewnia Rafamet Sp. z o.o. w Kuźni Raciborskiej.
Raport Nr 54 07-12-2023 Podwyższenie kapitału zakładowego spółki zależnej Odlewnia Rafamet Sp. z o.o. w Kuźni Raciborskiej.
Raport Nr 53 30-11-2023 Podwyższenie kapitału zakładowego spółki zależnej Odlewnia Rafamet Sp. z o.o. w Kuźni Raciborskiej.
Raport Nr 52 27-11-2023 Podpisanie Listu Zmieniającego do umowy z HSBC Continental Europe (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce.
Raport Nr 51 22-11-2023 Zawarcie przez spółkę zależną Odlewnia Rafamet Sp. z o.o. umowy faktoringu pełnego z Bankiem Millennium S.A.
Raport Nr 50 16-11-2023 Zawarcie umowy ramowej o gwarancje bankowe z bankiem mBank S.A.
Raport Nr 49 14-11-2023 Zawarcie umowy z firmą Franz Kaminski Waggonbau Hungaria Kft. z Węgier.
Raport Nr 48 07-11-2023 Zawarcie umowy z firmą ONCF z Maroka.
Raport Nr 47 07-11-2023 Zawarcie umowy z firmą „PKP Intercity” Spółka Akcyjna.
Raport Nr 46 06-11-2023 Podpisanie Listu Zmieniającego do umowy z HSBC Continental Europe (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce.
Raport Nr 45 31-10-2023 Zawarcie umowy z firmą Franz Kaminski Waggonbau-Polska Sp. z o.o.
Raport Nr 44 30-10-2023 Zawarcie aneksu do umowy o kredyt obrotowy z bankiem mBank S.A.
Raport Nr 43
09-10-2023 Zawarcie przez spółkę zależną Odlewnia Rafamet Sp. z o.o. aneksu do umowy o dofinansowanie projektu badawczo – rozwojowego z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju.
Raport Nr 42
02-10-2023 Zawarcie umowy ramowej o udzielenie gwarancji bankowych z bankiem PKO BP S.A.
Raport Nr 41
02-10-2023 Podpisanie Listu Zmieniającego do umowy z HSBC Continental Europe (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce.
Raport Nr 40
29-09-2023 Zawarcie umowy o istotnym znaczeniu dla Emitenta z firmą DB Fahrzeuginstandhaltung GmbH z Niemiec.
Raport Nr 39
31-08-2023 Zawarcie przez spółkę zależną Odlewnia Rafamet Sp. z o.o. aneksów do umów z Bankiem Millennium S.A.
Raport Nr 38
30-08-2023 Zawarcie aneksu do umowy o kredyt w rachunku bieżącym z bankiem mBank S.A.
Raport Nr 37
24-08-2023 Zawarcie umowy z firmą TOO „Obedinennoye zheleznodorozhnoye khozyaystvo" z Kazachstanu.
Raport Nr 36
21-08-2023 Rejestracja przez Sąd zmian w Statucie Spółki.
    - Treść zmian Statutu RAFAMET S.A.
    - Statut RAFAMET S.A. - tekst jednolity 18.08.2023 r.
Raport Nr 35
27-07-2023 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu RAFAMET S.A. zwołanym na dzień 28 czerwca 2023 r. i zakończonym dnia 27 lipca 2023 r.
Raport Nr 34
27-07-2023 Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie RAFAMET S.A. zwołane na dzień 28 czerwca 2023 r. i zakończone dnia 27 lipca 2023 r.
    - Wykaz uchwal podjetych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie RAFAMET S.A. w dniu 27.07.2023r.
Raport Nr 33
14-07-2023 Zawarcie przez spółkę zależną ODLEWNIA RAFAMET Sp. z o.o. aneksu do umowy o dofinansowanie projektu badawczo – rozwojowego z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju.
Raport Nr 32
29-06-2023 Zawarcie umowy z firmą Industrial Park LVZ Ltd z Bułgarii.
Raport Nr 31
28-06-2023 Ogłoszenie przerwy w obradach ZWZ RAFAMET S.A. oraz treść podjętych do przerwy uchwał.
    - Wykaz uchwał podjętych przez ZWZ RAFAMET S.A. w dniu 28.06.2023 r.
Raport Nr 30
26-06-2023 Zawarcie aneksu do umowy o limit wierzytelności z Bankiem BNP Paribas S.A.
Raport Nr 29
22-06-2023 Zawarcie umowy z firmą Companhia do Metropolitano de São Paulo – Metrô z Brazylii.
Raport Nr 28
14-06-2023 Zawarcie z KUKE umowy o udzielanie gwarantowanych przez Skarb Państwa gwarancji ubezpieczeniowych.
Raport Nr 27
07-06-2023 Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego spółki zależnej Odlewnia Rafamet Sp. z o.o.
Raport Nr 26
01-06-2023 Likwidacja spółki zależnej HEBEI RAFAMET MACHINERY Co., Ltd w Chinach.
Raport Nr 25
31-05-2023 Projekty uchwał na NWZ RAFAMET S.A.
    - Projekty uchwał na ZWZ
    - Uchwały Zarządu pod ZWZ
    - Uchwały Rady Nadzorczej pod ZWZ
    - Raport UHY ECA z oceny sprawozdania z wynagrodzeń za rok 2022
Raport Nr 24
31-05-2023 Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia RAFAMET S.A. na dzień 28.06.2023 r.
    - Ogłoszenie ZWZ RAFAMET S.A.- 28.06.2023 r.
Raport Nr 23 26-05-2023 Decyzja KDPW w sprawie rejestracji akcji RAFAMET S.A. serii G i serii H w depozycie papierów wartościowych.
Raport Nr 22
26-05-2023 Zawarcie przez spółkę zależną ODLEWNIA RAFAMET Sp. z o.o. aneksu do umowy o dofinansowanie projektu badawczo – rozwojowego z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju.
Raport Nr 21
24-05-2023 Podwyższenie kapitału zakładowego spółki zależnej Odlewnia Rafamet Sp. z o.o. w Kuźni Raciborskiej.
Raport Nr 20
24-05-2023 Zawarcie umowy o kredyt obrotowy z bankiem mBank S.A.
Raport Nr 19
26-04-2023 Informacja o wstępnych wynikach finansowych Grupy Kapitałowej RAFAMET.
Raport Nr 18
04-04-2023 Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego spółki zależnej Odlewnia Rafamet Sp. z o.o.
Raport Nr 17
29-03-2023 Zawiadomienie Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów RAFAMET S.A.
    - Zawiadomienie
Raport Nr 16
29-03-2023 Informacja od podmiotu blisko związanego z osobą pełniącą obowiązki zarządcze
    - Powiadomienie o transakcji
Raport Nr 15
28-03-2023 Rejestracja przez Sąd podwyższenia kapitału zakładowego RAFAMET S.A. oraz rejestracja zmian w Statucie Spółki.
    - Treść zmian Statutu RAFAMET S.A.
    - Statut RAFAMET S.A. - tekst jednolity 24.03.2023 r.
Raport Nr 14
14-03-2023 Realizacja ugody z firmą Seoul Metro Corporation z Korei Południowej.
Raport Nr 13
13-03-2023 Objęcie i opłacenie przez RAFAMET S.A. udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Odlewni Rafamet Sp. z o.o.
Raport Nr 12
09-03-2023 Podwyższenie kapitału zakładowego spółki zależnej Odlewnia Rafamet Sp. z o.o. w Kuźni Raciborskiej.
Raport Nr 11
03-03-2023 Zawarcie przez RAFAMET S.A. umowy pożyczki z Odlewnią Rafamet Sp. z o.o.
Raport Nr 10
28-02-2023 Zawarcie przez RAFAMET S.A. z Agencją Rozwoju Przemysłu S.A. umowy objęcia akcji nowej emisji oraz dokonanie opłacenia objętych akcji przez Agencję Rozwoju Przemysłu S.A.
Raport Nr 9
15-02-2023 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na NWZ RAFAMET S.A.
Raport Nr 8
15-02-2023 Uchwały podjęte przez NWZ RAFAMET S.A. w dniu 15.02.2023 r.
    - Wykaz uchwał podjętych przez NWZ RAFAMET S.A. w dniu 15.02.2023 r.
Raport Nr 7
03-02-2023 Informacja o członkach Rady Nadzorczej RAFAMET S.A.
Raport Nr 6
01-02-2023 Zawarcie przez RAFAMET S.A. umowy pożyczki z Odlewnią Rafamet Sp. z o.o.
Raport Nr 5
25-01-2023 Zmiany w składzie Rady Nadzorczej RAFAMET S.A.
Raport Nr 4
25-01-2023 Ogłoszenie przerwy w obradach NWZ RAFAMET S.A. oraz treść podjętych do przerwy uchwał
    - Wykaz uchwał podjętych przez NWZ RAFAMET S.A. w dniu 25.01.2023 r.
Raport Nr 03 19-01-2023 Zawarcie umów z firmą SNIM z Mauretanii
Raport Nr 02 19-01-2023 Potwierdzenie zamówienia od firmy Alstom Bombardier Transportation India Pvt. Ltd. z Indii
Raport Nr 01 09-01-2023 Terminy przekazywania raportów okresowych w 2023 r
2022
Raport Nr 60
30-12-2022 Złożenie rezygnacji przez członka Rady Nadzorczej RAFAMET S.A.
Raport Nr 59
29-12-2022 Projekty uchwał na NWZ RAFAMET S.A.
    - Projekty uchwał na NWZ
    - Uchwała Zarządu Nr 77-VIII-22 - wniosek do RN dot. zwołania_NWZ
    - Uchwała RN Nr 74-XI-2022 - w sprawie opinii dot. zwołania NWZA
Raport Nr 58
29-12-2022 Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia RAFAMET S.A. na dzień 25.01.2023 r.
    - Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia RAFAMET S.A. na dzień 25.01.2023 r.
Raport Nr 57
23-12-2022 Uprawomocnienie się ugody zawartej przed sądem w Seulu pomiędzy RAFAMET S.A. a Seoul Metro Corporation
Raport Nr 56
22-12-2022 Wniosek ARP S.A. dotyczący żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
    - Żądanie zwołania NWZ RAFAMET 20.12.2022 r.
Raport Nr 55
16-12-2022 Zawarcie przez RAFAMET S.A. aneksów do umów pożyczek z Agencją Rozwoju Przemysłu S.A.
Raport Nr 54
14-12-2022 Podpisanie Listów Zmieniających do umów z HSBC Continental Europe (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce
Raport Nr 53
13-12-2022 Podjęcie decyzji o rozpoczęciu prac nad podwyższeniem kapitału
Raport Nr 52
17-11-2022 Zamówienie z firmy SOGEEFER S.A. z Francji.
Raport Nr 51
16-11-2022 Zawarcie umowy z firmą Hebei K.N.T. Technology Development Co., Ltd z Chin
Raport Nr 50
04-11-2022 Odwołanie Wiceprezesa Zarządu Fabryki Obrabiarek RAFAMET S.A.
Raport Nr 49
03-10-2022 Zawarcie umowy o kredyt obrotowy z bankiem mBank S.A.
Raport Nr 48
09-09-2022 Zawarcie umowy z firmą Industrial Park LVZ Ltd z Bułgarii
Raport Nr 47
05-09-2022 Zawarcie przez spółkę zależną Odlewnia RAFAMET Sp. z o.o. aneksów do umów z bankiem Millennium S.A.
Raport Nr 46
05-09-2022 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZ RAFAMET S.A.
Raport Nr 45
02-09-2022 Odstąpienie przez Walne Zgromadzenie od rozpatrzenia wybranych punktów planowanego porządku obrad
Raport Nr 44
02-09-2022 Uchwały podjęte przez ZWZ RAFAMET S.A. w dniu 02.09.2022 r.
    - Wykaz uchwał podjętych przez ZWZ RAFAMET S.A. w dniu 02.09.2022 r.
Raport Nr 43 29-08-2022 Zawarcie aneksu do umowy o kredyt w rachunku bieżącym z bankiem mBank S.A.
Raport Nr 42 11-08-2022 Zawarcie przez Odlewnię RAFAMET Sp. z o.o. umowy pożyczki z Agencją Rozwoju Przemysłu S.A.
Raport Nr 41 05-08-2022 Zawarcie przez RAFAMET S.A. umowy pożyczki z Odlewnią RAFAMET Sp. z o.o.
Raport Nr 40
03-08-2022 Ogłoszenie przerwy w obradach ZWZ RAFAMET S.A. oraz treść podjętych do przerwy uchwał.
    - Wykaz uchwał podjętych przez ZWZ RAFAMET S.A. w dniu 03.08.2022 r.
Raport Nr 39 02-08-2022 Projekt uchwały zgłoszony przez Akcjonariusza do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia RAFAMET S.A. zwołanego na dzień 3 sierpnia 2022 r.
    - Projekt uchwały zgłoszony przez Akcjonariusza
Raport Nr 38 14-07-2022 Zmiany w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 3 sierpnia 2022 r.
    - Projekty uchwał na ZWZ
    - Uzasadnienia do projektów uchwał na ZWZ RAFAMET S.A. 03.08.2022 r.
Raport Nr 37 13-07-2022 Wniosek akcjonariusza o umieszczenie określonej sprawy w porządku obrad ZWZ RAFAMET S.A.
    - Wniosek ARP S.A. z dnia 12.07.2022
Raport Nr 35 07-07-2022 Korekta raportu bieżącego nr 35-2022
    - Projekty uchwał na ZWZ
Raport Nr 36 06-07-2022 Informacja o członku Rady Nadzorczej RAFAMET S.A.
Raport Nr 35 06-07-2022 Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie RAFAMET S.A. w dniu 03.08.2022 r.
    - Projekty uchwał na ZWZ
    - Uzasadnienia do projektów uchwał na ZWZ RAFAMET S.A. 03.08.2022 r.
    - Uchwały Zarządu pod ZWZ
    - Uchwały Rady Nadzorczej pod ZWZ
    - Raport UHY ECA z oceny sprawozdania z wynagrodzeń za rok 2021
Raport Nr 34 06-07-2022 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia RAFAMET S.A. na dzień 03.08.2022 r.
    - Ogłoszenie ZWZ RAFAMET S.A.- 03.08.2022 r.
Raport Nr 33
29-06-2022 Zawarcie umowy z firmą Koleje Dolnośląskie S.A. z Legnicy.
Raport Nr 32
29-06-2022 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na NWZ RAFAMET S.A.
Raport Nr 31
27-06-2022 Zmiany w składzie Rady Nadzorczej RAFAMET S.A.
Raport Nr 30 27-06-2022 Uchwały podjęte przez NWZ RAFAMET S.A. w dniu 27.06.2022 r.
    - Wykaz uchwał podjętych przez NWZ RAFAMET S.A. w dniu 27.06.2022 r.
Raport Nr 29
21-06-2022 Zawarcie przez RAFAMET S.A. umowy pożyczki z ODLEWNIĄ RAFAMET Sp. z o.o.
Raport Nr 28 14-06-2022 Ogłoszenie przerwy w obradach NWZ RAFAMET S.A. oraz treść podjętych do przerwy uchwał
    - Wykaz uchwał podjętych przez NWZ RAFAMET S.A. w dniu 14.06.2022 r.
Raport Nr 27
02-06-2022 Zmiana warunków umowy kredytowej z bankiem PKO BP S.A.
Raport Nr 26
01-06-2022 Wykreślenie RAFAMET S.A. z rejestru udziałowców spółki j.v. OOO STANRUS-RAFAMET w Moskwie
Raport Nr 25
30-05-2022 Zawarcie przez RAFAMET S.A. umowy pożyczki z ODLEWNIĄ RAFAMET Sp. z o.o.
Raport Nr 24 20-05-2022 Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie RAFAMET S.A. w dniu 14.06.2022 r.
    - Projekty uchwał na NWZ
    - Uzasadnienia do projektów uchwał na NWZ RAFAMET S.A. 14.06.2022 r.
Raport Nr 23 20-05-2022 Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia RAFAMET S.A. na dzień 14.06.2022 r.
    - Ogłoszenie o zwołaniu NWZ RAFAMET S.A.- 14.06.2022 r.
Raport Nr 22 20-05-2022 Wniosek ARP S.A. dotyczący żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
    - Wniosek ARP S.A. z dnia 17.05.2022 r.
Raport Nr 21 16-05-2022 Korekta raportu bieżącego nr 21/2022
Raport Nr 21
13-05-2022 Zawarcie aneksu do umowy o limit wierzytelności z Bankiem BNP Paribas S.A.
Raport Nr 20
12-05-2022 Złożenie rezygnacji przez członka Rady Nadzorczej RAFAMET S.A.
Raport Nr 19 04-05-2022 Zawarcie umów z firmą Polski Tabor Szynowy Sp. z o.o. z Katowic
Raport Nr 18 28-04-2022 Rejestracja przez Sąd zmian w Statucie Spółki
    - Treść zmian Statutu RAFAMET S.A.
    - Statut RAFAMET S.A. - tekst jednolity
Raport Nr 17 22-04-2022 Zmiana osób pełniących funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz uzupełnienie składu Komitetu Audytu
Raport Nr 16 28-03-2022 Informacja o członkach Rady Nadzorczej RAFAMET S.A.
Raport Nr 15 24-03-2022 Zawarcie aneksu do umowy o limit wierzytelności z Bankiem BNP Paribas S.A.
Raport Nr 14 23-03-2022 Informacja o działaniach RAFAMET S.A. w związku obecną sytuacją polityczno – gospodarczą w Ukrainie
Raport Nr 13 23-03-2022 Otrzymanie przez podmiot zależny od Emitenta zamówień od firmy TOS VARNSDORF a.s. z Czech (kumulacja umów)
Raport Nr 12 18-03-2022 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na NWZ RAFAMET S.A.
Raport Nr 11 18-03-2022 Zmiany w składzie Rady Nadzorczej RAFAMET S.A.
Raport Nr 10 18-03-2022 Uchwały podjęte przez NWZ RAFAMET S.A. w dniu 18.03.2022 r.
    - Wykaz uchwał podjętych przez NWZ RAFAMET S.A. w dniu 18.03.2022 r.
Raport Nr 09 17-03-2022 Zawarcie umowy z firmą TABOR Dębica Sp. z o.o.
Raport Nr 08 10-03-2022 Zawarcie umowy o kredyt obrotowy z bankiem mBank S.A.
Raport Nr 07 01-03-2022 Zawarcie przez RAFAMET S.A. dwóch umów pożyczki z ODLEWNIĄ RAFAMET Sp. z o.o.
Raport Nr 06 22-02-2022 Ogłoszenie przerwy w obradach NWZ RAFAMET S.A. oraz treść podjętych do przerwy uchwał
    - Wykaz uchwał podjętych przez NWZ RAFAMET S.A. w dniu 22.02.2022 r.
Raport Nr 05 14-02-2022 Zgoda na udostępnienie kredytu zaciągniętego w Banku BNP Paribas S.A.
Raport Nr 04 14-02-2022 Zmiana warunków umowy kredytowej z bankiem PKO BP S.A.
Raport Nr 03 13-01-2022 Projekty uchwał na NWZ RAFAMET S.A.
    - Projekty uchwał na NWZ
    - Uzasadnienia do projektów uchwał na NWZ RAFAMET S.A. 22.02.2022 r.
Raport Nr 02 13-01-2022 Zwołanie NWZ RAFAMET S.A. 22.02.2022 r.
    - Ogłoszenie o zwołaniu NWZ RAFAMET S.A. 22.02.2022 r.
Raport Nr 01 05-01-2022 Terminy przekazywania raportów okresowych w 2022 r
2021
Raport Nr 46 30-12-2021 Wniosek ARP S.A. dotyczący żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
    - Pismo ARP S.A. z dnia 30.12.2021 r.
    - Projekt uchwały w sprawie zmian Statutu RAFAMET S.A.
Raport Nr 45 29-12-2021 Zawarcie umów leasingowych z Europejskim Funduszem Leasingowym sp. z o.o.
Raport Nr 44 21-12-2021 Zawiadomienie Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. o nabyciu znacznego pakietu akcji RAFAMET S.A. oraz o przekroczeniu progu 90 % ogólnej liczby głosów w Spółce.
    Załącznik - Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. zawiadomienie o nabyciu akcji Rafamet
Raport Nr 43 17-12-2021 Informacja od podmiotu blisko związanego z osobą pełniącą obowiązki zarządcze
    Załącznik - powiadomienie o transakcjach Promack Sp. z o.o.
Raport Nr 42
17-12-2021 Zawarcie umów z firmą TBI TECHNOLOGY sp. z o.o.
Raport Nr 41
17-12-2021 Unieważnienie zamówienia od firmy Gordiusz Alfa z Węgier
Raport Nr 40
17-12-2021 Podpisanie zamówienia z firmą Hebei K.N.T. Technology Development Co., Ltd z Chin
Raport Nr 39 17-12-2021 Informacja od osoby blisko związanej z osobą pełniącą obowiązki zarządcze
    Załącznik - powiadomienie o transakcjach J.Tatarek
Raport Nr 38 17-12-2021 Informacja od osoby pełniącej obowiązki zarządcze otrzymana w trybie art.19 ust.1 Rozporządzenia MAR
    Załącznik - powiadomienie o transakcjach M.Tatarek
Raport Nr 37 17-12-2021 Zawiadomienie Pana Krzysztofa Jędrzejewskiego o zbyciu znacznego pakietu akcji RAFAMET S.A.
    Załącznik - Krzysztof Jędrzejewski zawiadomienie o zbyciu akcji Rafamet
Raport Nr 36 17-12-2021 Informacja od osoby pełniącej obowiązki zarządcze otrzymana w trybie art.19 ust.1 Rozporządzenia MAR
    Załącznik - powiadomienie o transakcjach M.Michalik
Raport Nr 35 17-12-2021 Informacja od osoby pełniącej obowiązki zarządcze otrzymana w trybie art.19 ust.1 Rozporządzenia MAR
    Załącznik - powiadomienie o transakcjach E.L.Wons
Raport Nr 34 17-12-2021 Informacja od osoby pełniącej obowiązki zarządcze otrzymana w trybie art.19 ust.1 Rozporządzenia MAR
    Załącznik - powiadomienie o transakcjach P.Sułecki
Raport Nr 33 17-12-2021 Zawiadomienie o zbyciu znacznego pakietu akcji RAFAMET S.A. przez Pana Michała Tatarka oraz przez podmiot z nim powiązany
    Załącznik - Michał Tatarek Joanna Tatarek zawiadomienie zbycie akcji Rafamet
Raport Nr 32
07-12-2021 Zawarcie przez RAFAMET S.A. umowy pożyczki z Agencją Rozwoju Przemysłu S.A.
Raport Nr 31
03-12-2021 Otrzymanie zamówienia z firmy SNCF Voyageurs z Francji
Raport Nr 30
15-11-2021 Zawarcie przez RAFAMET S.A. aneksu do umowy pożyczki z Agencją Rozwoju Przemysłu S.A.
Raport Nr 29 09-11-2021 Stanowisko Zarządu dotyczące wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki.
    Załącznik - Stanowisko Zarządu Spółki dotyczące ogłoszonego wezwania
Raport Nr 28 26-10-2021 Podpisanie zamówienia z firmą Hebei K.N.T. Technology Development Co., Ltd z Chin
Raport Nr 27 19-10-2021 Zawarcie aneksu do umowy o linię gwarancji z HSBC Continental Europe (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce.
Raport Nr 26 11-10-2021 Zmiana terminu publikacji rozszerzonego skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2021 r.
Raport Nr 25 11-10-2021 Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej o otrzymaniu zawiadomienia o zawarciu term sheetu dotyczącego m.in. zasadniczych warunków potencjalnej transakcji na akcjach Spółki, w tym ewentualnego ogłoszenia przez Agencję Rozwoju Przemysłu S.A. wezwania do zapisywania się na sprzedaż 100% akcji Spółki oraz publikacja informacji poufnej o otrzymaniu zawiadomienia o zawarciu umowy w sprawie zbycia akcji w ramach wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki.
Raport Nr 24 30-09-2021 Zawarcie umowy z firmą AZ-LOCOMAT, s.r.o. z Republiki Słowackiej.
Raport Nr 23 27-09-2021 Zawarcie aneksu do umowy o linię gwarancji z HSBC Continental Europe (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce.
Raport Nr 22 21-09-2021 Zawarcie aneksów do umowy z firmą URC Construction Pvt. Ltd z Indii.
Raport Nr 21 26-08-2021 Zawarcie aneksu do umowy o kredyt w rachunku bieżącym z bankiem mBank S.A.
Raport Nr 20 25-08-2021 Zawarcie przez RAFAMET S.A. umowy przystąpienia do długu z Bankiem Millennium S.A.
Raport Nr 19 06-08-2021 Anulowanie umowy z firmą Seoul Metro Corporation z Korei Południowej.
Raport Nr 18 05-08-2021 Zawarcie przez spółkę zależną ODLEWNIA RAFAMET Sp. z o.o. aneksu do umowy z bankiem Millennium S.A.
Raport Nr 17 30-06-2021 Otrzymanie zamówienia od firmy Gordiusz Alfa z Węgier
Raport Nr 16 30-06-2021 Zawarcie umowy z firmą CZ-LOKO, a.s. z Republiki Czeskiej
Raport Nr 15 17-06-2021 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZ RAFAMET S.A. w dniu 16.06.2021
Raport Nr 14 16-06-2021 Treść projektów uchwał nie podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie RAFAMET S.A. w dniu 16 czerwca 2021 r.
    - Treść projektów uchwał nie podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie RAFAMET S.A. w dniu 16 czerwca 2021 r.
Raport Nr 13 16-06-2021 Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie RAFAMET S.A. w dniu 16 czerwca 2021 r.
    - Wykaz uchwał podjętych przez ZWZ 16 czerwca 2021 r.
Raport Nr 12 11-06-2021 Projekt uchwały zgłoszony przez Akcjonariusza do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia RAFAMET S.A. w dniu 16 czerwca 2021 r.
    - Projekt uchwały zgłoszony przez Akcjonariusza
Raport Nr 11 28-05-2021 Zawarcie aneksu do umowy o linię gwarancji z HSBC Continental Europe (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce
Raport Nr 10 21-05-2021 Projekty uchwał na ZWZ
    - Projekty uchwał na ZWZ
    - Uzasadnienia do projektów uchwał na ZWZ RAFAMET S.A. 16.06.2021 r.
    - Uchwały Zarządu pod ZWZ
    - Uchwały Rady Nadzorczej pod ZWZ
    - Raport UHY ECA z oceny sprawozdania z wynagrodzeń za lata 2019 i 2020
Raport Nr 09 21-05-2021 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia RAFAMET S.A. na dzień 16.06.2021 r.
    - Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ RAFAMET S.A. 16.06.2021
Raport Nr 08 18-05-2021 Zmiana terminu publikacji rozszerzonego skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał 2021 r
Raport Nr 07 14-05-2021 Wybór podmiotu uprawnionego do badania i przeglądu sprawozdań finansowych 2021-2023
Raport Nr 06 09-04-2021 Zawarcie umowy z firmą Gülermak Çelik Konstrüksiyon San. ve Tic. A.Ş. z Turcji.
Raport Nr 05 29-03-2021 Zawarcie umowy o kredyt obrotowy z bankiem mBank S.A.
Raport Nr 04 23-03-2021 Zawarcie aneksu do umowy o limit wierzytelności z Bankiem BNP Paribas S.A.
Raport Nr 03 01-03-2021 Zawarcie umowy z firmą Movill Kft. z Węgier
Raport Nr 02 18-02-2021 Zawarcie aneksu do umowy o limit wierzytelności z Bankiem BNP Paribas S.A.
Raport Nr 01 12-01-2021 Terminy przekazywania raportów okresowych w 2021 r
2020
Raport Nr 37 23-12-2020 Zawarcie umowy z firmą Benima Engineering Sdn Bhd z Malezji
Raport Nr 36 09-12-2020 Zawarcie umowy z firmą SNCF Voyageurs z Francji
Raport Nr 35 08-12-2020 Otrzymanie zamówienia z firmy INVEHO UFF z Francji
Raport Nr 34 05-10-2020 Zawarcie umowy ze spółką zależną RAFAMET SERVICE & TRADE Sp. z o.o.
Raport Nr 33 30-09-2020 Zawarcie umowy z firmą URC Construction Pvt. Ltd z Indii
Raport Nr 32 16-09-2020 Zawarcie przez spółkę zależną ODLEWNIA RAFAMET Sp. z o.o. umowy o dofinansowanie projektu badawczo – rozwojowego z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju
Raport Nr 31 28-08-2020 Zawarcie umowy przez spółkę zależną RAFAMET SERVICE & TRADE Sp. z o.o.
Raport Nr 30 12-08-2020 Zawieszenie wykonania umowy z firmą Seoul Metro Corporation z Korei Południowej
Raport Nr 29 11-08-2020 Zawarcie przez spółkę zależną ODLEWNIA RAFAMET Sp. z o.o. aneksów do umów z bankiem Millennium S.A.
Raport Nr 28 06-08-2020 Informacja o wyborze oferty RAFAMET SERVICE & TRADE Sp. z o.o. jako najkorzystniejszej
Raport Nr 27 22-07-2020 Informacja z otwarcia ofert przeprowadzonego w ramach przetargu ogłoszonego przez Koleje Wielkopolskie Sp z o.o.
Raport Nr 26 15-07-2020 Rejestracja przez Sąd zmian w Statucie Spółki
    - Załącznik - Tekst jednolity Statutu RAFAMET S.A.
Raport Nr 25 10-07-2020 Zawarcie aneksu do umowy o linię gwarancji z HSBC France Spółka Akcyjna
Raport Nr 24 29-06-2020 Zawarcie umowy z firmą Seoul Metro Corporation z Korei Południowej
Raport Nr 23 24-06-2020 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZ RAFAMET S.A. w dniu 23.06.2020 r.
    - Załącznik - Treść projektów uchwał nie podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie RAFAMET S.A. w dniu 23 czerwca 2020 r.
Raport Nr 21 23-06-2020 Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie RAFAMET S.A. w dniu 23 czerwca 2020 r.
    - Załącznik - Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie RAFAMET S.A. w dniu 23 czerwca 2020 r.
Raport Nr 20 16-06-2020 Zawarcie przez RAFAMET S.A. umowy pożyczki z Agencją Rozwoju Przemysłu S.A.
Raport Nr 19 28-05-2020 Projekty uchwał na ZWZ
    - Projekty uchwał na ZWZ
    - Uzasadnienia do projektów uchwał na ZWZ RAFAMET S.A. 23.06.2020 r.
    - Ocena RN z badania sprawozdania Zarządu i sprawozdania finansowego za 2019 r.
    - Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2019r.
    - Uchwały Rady Nadzorczej pod ZWZ
    - Uchwały Zarządu pod ZWZ
Raport Nr 18 29-05-2020 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia RAFAMET S.A. na dzień 23.06.2020 r.
    - Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ RAFAMET S.A.- 23.06.2020 r.
Raport Nr 17 25-05-2020 Informacja o wyborze projektu ODLEWNI RAFAMET Sp. z o.o. do dofinansowania przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
Raport Nr 16 15-05-2020 Zawiadomienie o zbyciu akcji RAFAMET S.A. przez SEZAM IX Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych
Raport Nr 15 14-05-2020 Zawiadomienie o zwiększeniu udziału w ogólnej liczbie głosów
Raport Nr 14 14-05-2020 Zawiadomienie w trybie art.19 ust.1 Rozporządzenia MAR od PROMACK Sp. z o.o.
    - Zawiadomienie PROMACK Sp. z o.o
Raport Nr 13 20-04-2020 Zawarcie przez RAFAMET S.A. aneksu do umowy o kredyt obrotowy oraz umowy o kredyt obrotowy z mBank S.A.
Raport Nr 12 08-04-2020 Decyzja w sprawie wstrzymania realizacji studium wykonalności projektu inwestycyjnego dotyczącego budowy linii technologicznej
Raport Nr 11 31-03-2020 Informacja o wstępnych wynikach finansowych Emitenta i Grupy Kapitałowej RAFAMET
Raport Nr 10 30-03-2020 Informacja Promack sp. z o.o. o nabyciu akcji RAFAMET S.A.
    - Zawiadomienie Promack sp. z o.o. 30.03.2020
Raport Nr 09 26-03-2020 Aktualizacja informacji o czasowym zawieszeniu prac związanych z realizacją umowy z firmą NEWAG S.A.
Raport Nr 08 13-03-2020 Decyzja o czasowym zawieszeniu prac związanych z realizacją umowy z firmą NEWAG S.A.
Raport Nr 07 24-02-2020 Zawarcie umowy o kredyt obrotowy z bankiem mBank S.A.
Raport Nr 06 21-02-2020 Zawarcie aneksu do umowy o limit wierzytelności z Bankiem BNP Paribas S.A.
Raport Nr 05 17-02-2020 Zmiana warunków umowy kredytowej z bankiem PKO BP S.A.
Raport Nr 04 17-02-2020 Zmiana warunków umowy kredytowej z bankiem PKO BP S.A.
Raport Nr 03 10-02-2020 Zawarcie umowy PKP Intercity S.A.
Raport Nr 02 23-01-2020 Terminy przekazywania raportów okresowych w 2020 r
Raport Nr 35 03-01-2020 Korekta raportu bieżącego nr 35-2019 dotyczącego zawiadomienia o zwiększeniu udziału w ogólnej liczbie głosów
Raport Nr 01 02-01-2020 Zawarcie umowy z firmą PT ELTRAN INDONESIA
2019
Raport Nr 37 30-12-2019 Zawiadomienie o zmniejszeniu przez Akcjonariusza - SEZAM IX Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu
Raport Nr 36 24-12-2019 Informacja Promack sp. z o.o. o nabyciu akcji RAFAMET S.A.
Raport Nr 35 24-12-2019 Zawiadomienie o zwiększeniu udziału w ogólnej liczbie głosów.
Raport Nr 34 20-12-2019 Zawarcie umowy z firmą ODIG - Ostdeutsche Instandhaltungsgesellschaft mbH z Niemiec.
Raport Nr 33 17-12-2019 Zawarcie umowy z DB Cargo Polska S.A.
Raport Nr 32 22-11-2019 Zawarcie umów na dostawę maszyn produkcyjnych do naprawy zestawów kołowych dla PKP Intercity Remtrak Sp. z o.o.
Raport Nr 31 13-11-2019 Informacja o niewybraniu do dofinansowania przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju projektu ODLEWNI RAFAMET Sp. z o.o.
Raport Nr 30 06-11-2019 Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2019r
Raport Nr 29 22-10-2019 Zawarcie umowy z firmą KOLIN Construction Tourism Industry and Trading Co. Inc. z Turcji
Raport Nr 28 17-10-2019 Udzielenie przez RAFAMET S.A. promesy pożyczki dla spółki zależnej ODLEWNIA RAFAMET Sp. z o.o
Raport Nr 27 16-10-2019 Zawarcie przez RAFAMET S.A. umowy o kredyt obrotowy z bankiem mBank S.A.
Raport Nr 26 25-09-2019 Stanowisko Zarządu odnośnie możliwości zrealizowania wcześniej opublikowanej prognozy wyników na rok 2019
Raport Nr 25 18-09-2019 Informacja o wyborze RAFAMET S.A. na dostawcę maszyn produkcyjnych do naprawy zestawów kołowych dla PKP Intercity Remtrak Sp. z o.o.
Raport Nr 24 30-08-2019 Zawarcie umowy z firmą Tangshan Baichuan Intelligent Machine Co. Ltd. z Chin
Raport Nr 23 22-07-2019 Zawarcie przez spółkę zależną aneksów do umów z bankiem Millennium S.A.
Raport Nr 22 04-07-2019 Ukonstytuowanie się Rady Nadzorczej RAFAMET S.A. oraz informacja o członkach Rady Nadzorczej.
Raport Nr 21 26-06-2019 Zawarcie umowy z firmą Ryko a.s. z Czech
Raport Nr 20 25-06-2019 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZ RAFAMET S.A. w dniu 24.06.2019 r.
Raport Nr 19 24-06-2019 Powołanie Rady Nadzorczej nowej kadencji
Raport Nr 18 24-06-2019 Treść projektów uchwał, które były poddane pod głosowanie, a nie zostały podjęte
    - Treść projektów uchwał, które były poddane pod głosowanie, a nie zostały podjęte
Raport Nr 17 24-06-2019 Treść podjętych przez ZWZA uchwał
    - Wykaz podjętych przez ZWZA
Raport Nr 16 04-06-2019 Prognoza wyników finansowych Fabryki Obrabiarek RAFAMET S.A. na rok 2019
Raport Nr 15 04-06-2019 Zmiana projektu uchwały Walnego Zgromadzenia
    - Projekt uchwały nr 6/I/19
    - Uzasadnienie do projektu uchwały nr 6/I/19
Raport Nr 14 04-06-2019 Zmiana decyzji dotyczącej deklaracji wypłaty dywidendy z zysku za rok 2018 oraz niepodzielonego zysku z lat ubiegłych
Raport Nr 13 03-06-2019 Zawarcie aneksu do umowy o linię gwarancji z HSBC France Spółka Akcyjna
Raport Nr 12 29-05-2019 Projekty uchwał na ZWZ
    - Projekty uchwał na ZWZ
    - Uzasadnienia do projektów uchwał na ZWZ
    - Ocena Rady Nadzorczej z badania sprawozdania Zarządu za 2018r.
    - Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2018r.
    - Uchwały Rady Nadzorczej pod ZWZ
    - Uchwały Zarządu pod ZWZ
Raport Nr 11 29-05-2019 Zwołanie ZWZ na dzień 24.06.2018 r.
    - Ogłoszenie ZWZ RAFAMET S.A.- 24.06.2019 r.
Raport Nr 10 28-05-2019 Wniosek Akcjonariusza o umieszczenie spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia RAFAMET S.A.
    - Projekt uchwały ZWZ zgłoszony przez Akcjonariusza M. Tatarka
Raport Nr 09 22-05-2019 Wybór podmiotu uprawnionego do badania i przeglądu sprawozdań finansowych 2019-2020
Raport Nr 08 22-05-2019 Deklaracja wypłaty dywidendy z zysku za rok 2018
Raport Nr 07 16-05-2019 Zmiana terminu przekazania skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał 2019r.
Raport Nr 06 05-04-2019 Zawarcie umowy z firmą ThyssenKrupp Industrial Solutions (Perú) S.A.
Raport Nr 05 01-04-2019 Informacja o wstępnych wynikach finansowych za 2018 r
Raport Nr 04 29-03-2019 Zawarcie umowy z firmą NEWAG S.A.
Raport Nr 03 28-03-2019 Zawarcie umowy z firmą STADLER SERVICE AG.
Raport Nr 02 22-02-2019 Zawarcie aneksu do umowy o limit wierzytelności z Bankiem BGŻ BNP Paribas S.A.
Raport Nr 01 14-01-2019 Terminy przekazywania raportów okresowych w 2019 r
2018
Raport Nr 25 21-12-2018 Zawarcie umowy z firmą Tangshan Baichuan Intelligent Machine Co., Ltd. Singapore Branch.
Raport Nr 24 21-12-2018 Podjęcie decyzji o rozpoczęciu studium wykonalności projektu inwestycyjnego dotyczącego budowy linii technologicznej.
Raport Nr 23 13-11-2018 Zawarcie umowy z firmą Hebei K.N.T. Technology Development Co., Ltd z Chin
Raport Nr 22 28-09-2018 Zawarcie umowy z firmą Voith Turbo GmbH & Co. KG.
Raport Nr 21 13-09-2018 Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w sprawie ODLEWNI RAFAMET Sp. z o.o.
Raport Nr 20 04-09-2018 Informacja o szacunkowych wynikach finansowych za I półrocze 2018 r.
Raport Nr 19 06-08-2018 Postanowienie o rejestracji nowej nazwy spółki zależnej
Raport Nr 18 27-07-2018 Zawarcie przez spółkę zależną aneksów do umów z bankiem Millennium S.A.
Raport Nr 17 28-06-2018 Powołanie Zarządu RAFAMET S.A. na nową kadencję – informacje o nowo powołanych członkach Zarządu
Raport Nr 16 28-06-2018 Powołanie Wiceprezesa Zarządu na nową kadencję
Raport Nr 15 27-06-2018 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZ RAFAMET S.A. w dniu 26.06.2018 r.
Raport Nr 14 27-06-2018 Korekta raportu bieżącego nr 14/2018
Raport Nr 13 27-06-2018 Korekta raportu bieżącego nr 13/2018
Raport Nr 14 26-06-2018 Wypłata dywidendy
Raport Nr 13 26-06-2018 Treść podjętych przez ZWZA uchwał
    - Załącznik - wykaz podjętych przez ZWZA uchwał
Raport Nr 12 04-06-2018 Zawarcie aneksu do umowy o linię gwarancji z HSBC Bank Polska S.A.
Raport Nr 11 30-05-2018 Projekty uchwał na ZWZ
    - Projekty uchwał na ZWZ
    - Uzasadnienia do projektów uchwał na ZWZ
    - Ocena Rady Nadzorczej z badania sprawozdania Zarządu za 2017 r.
    - Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2017 r.
    - Uchwały Rady Nadzorczej pod ZWZ
    - Uchwały Zarządu pod ZWZ
Raport Nr 10 30-05-2017 Zwołanie ZWZ na dzień 26.06.2018 r.
    - Ogłoszenie ZWZ RAFAMET S.A.- 26.06.2018 r.
Raport Nr 09 28-05-2018 Zawarcie umowy z firmą PT. Eltran Indonesia
Raport Nr 08 23-05-2018 Powołanie Prezesa Zarządu na nową kadencję
Raport Nr 07 23-05-2018 Opinia Rady Nadzorczej w sprawie deklaracji wypłaty dywidendy z zysku za rok 2017
Raport Nr 06 22-05-2018 Deklaracja wypłaty dywidendy z zysku za rok 2017
Raport Nr 05 08-05-2018 Zawarcie umowy z firmą COLAS Rail z Egiptu
Raport Nr 04 24-04-2018 Zawarcie umowy z firmą TATA Limited z Wielkiej Brytanii
Raport Nr 03 31-01-2018 Informacja o wstępnych wynikach finansowych za 2017 r.
Raport Nr 02 18-01-2018 Terminy przekazywania raportów okresowych w 2018 r.
Raport Nr 01 02-01-2018 Zawarcie umowy z firmą Israel Railways Ltd
2017
Raport Nr 30 12-12-2017 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na NWZ RAFAMET S.A. w dniu 12.12.2017 r.
Raport Nr 29 12-12-2017 Treść podjętych przez NWZA uchwał
    - Wykaz podjętych przez NWZA uchwał
Raport Nr 28 22-11-2017 Podpisanie umowy o utworzeniu spółki joint venture
Raport Nr 27 16-11-2017 Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie RAFAMET S.A. w dniu 12.12.2017 r.
    - Projekty uchwał na NWZ
    - Uzasadnienia Zarządu do projektów uchwał
Raport Nr 26 16-11-2017 Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia RAFAMET S.A. na dzień 12.12.2017 r.
    - Ogłoszenie o zwołaniu NWZ
Raport Nr 25 09-11-2017 Wniosek akcjonariusza o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
    - Pismo ARP S.A. z dnia 09.11.2017 r.
    - Projekt uchwały w sprawie zmian Statutu RAFAMET S.A.
Raport Nr 24 03-11-2017 Zmiana terminu publikacji rozszerzonego skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2017 r.
Raport Nr 23 31-10-2017 Zawarcie aneksu do umowy o limit wierzytelności z Raiffeisen Bank Polska S.A.
Raport Nr 22 09-10-2017 Powołanie Komitetu Audytu
Raport Nr 21 20-09-2017 Korekta skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2017 r.
    - Korekta śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej
Raport Nr 20 18-09-2017 Zawarcie przez spółkę zależną umowy o kredyt obrotowy z bankiem Millennium S.A.
Raport Nr 19 11-09-2017 Informacja o wstępnych wynikach finansowych za I półrocze 2017 r.
Raport Nr 18 31-08-2017 Zawarcie aneksu do umowy o limit wierzytelności z Raiffeisen Bank Polska S.A.
Raport Nr 17 03-08-2017 Zmiana terminu przekazania skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2017 r
Raport Nr 16 28-06-2017 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZ RAFAMET S.A. w dniu 26.06.2017 r
Raport Nr 15 27-06-2017 Wybór podmiotu uprawnionego do badania i przeglądu sprawozdań finansowych
Raport Nr 14 26-06-2017 Wypłata dywidendy
Raport Nr 13 26-06-2017 Treść podjętych przez ZWZA uchwał
    - Wykaz podjętych przez ZWZA uchwał
Raport Nr 12 02-06-2017 Zawarcie aneksu do umowy o linię gwarancji z HSBC
Raport Nr 11 31-05-2017 Projekty uchwał na ZWZ
    - Projekty uchwał na ZWZ
    - Uzasadnienia do projektów uchwał na ZWZ
    - Ocena Rady Nadzorczej z badania sprawozdania Zarządu za 2016 r.
    - Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2016 r.
    - Uchwały Rady Nadzorczej pod ZWZ
    - Uchwały Zarządu pod ZWZ
Raport Nr 10 31-05-2017 Zwołanie ZWZ na dzień 26.06.2017 r.
    - Ogłoszenie ZWZ RAFAMET S.A.- 26.06.2017 r.
Raport Nr 09 30-05-2017 Wniosek Akcjonariusza o umieszczenie spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia RAFAMET S.A.
Raport Nr 08 26-05-2017 Wszczęcie postępowania administracyjnego przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki wobec ODLEWNI RAFAMET Sp. z o.o.
Raport Nr 07 26-05-2017 Opinia Rady Nadzorczej w sprawie deklaracji wypłaty dywidendy z zysku za rok 2016
Raport Nr 06 17-05-2017 Deklaracja wypłaty dywidendy z zysku za rok 2016
Raport Nr 05 27-02-2017 Udzielenie prokury przez Zarzšd Fabryki Obrabiarek RAFAMET S.A.
Raport Nr 04 24-02-2017 Wstępna deklaracja wypłaty dywidendy z zysku za rok 2016.
Raport Nr 03 24-02-2017 Informacja o wstępnych wynikach finansowych Emitenta i Grupy Kapitałowej za 2016 rok.
Raport Nr 02 15-02-2017 Zmiana umowy kredytowej z PKO BP S.A.
Raport Nr 01 23-01-2017 Terminy przekazywania raportów okresowych
2016
Raport Nr 39 05-12-2016 Zawarcie przez podmiot zależny od Emitenta umowy istotnej z firmą MAG IAS GmbH z Niemiec (kumulacja umów)
Raport Nr 38 30-11-2016 Zawarcie aneksu do umowy o limit wierzytelnoœci z Raiffeisen Bank Polska S.A.
Raport Nr 37 20-10-2016 Zawarcie umowy z firmą Chew Choon Seng & Son Limited Partnership z Tajlandii
Raport Nr 36 14-09-2016 Aktualizacja informacji o postępowaniu przetargowym ogłoszonym przez State Railway of Thailand
Raport Nr 35 12-09-2016 Postanowienie Sądu o rejestracji nowej nazwy spółki zależnej RAFAMET SERVICE & TRADE Sp. z o.o.
Raport Nr 34 23-08-2016 Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2016 r.
Raport Nr 33 17-08-2016 Informacja o wyborze oferty RAFAMET S.A. w postępowaniu przetargowym ogłoszonym przez State Railway of Thailand
Raport Nr 32 05-08-2016 Wstępna informacja o przychodach ze sprzedaży RAFAMET S.A. za I półrocze 2016 r.
Raport Nr 31 04-08-2016 Informacja o uznaniu oferty RAFAMET S.A. za wygrywającą w przetargu ogłoszonym przez Israel Railways
Raport Nr 30 24-07-2016 Zawarcie umów z firmą Guangzhou Metro Corporation z Guangzhou z Chin.
Raport Nr 29 27-06-2016 Wybór podmiotu uprawnionego do badania i przeglądu sprawozdań finansowych
Raport Nr 28 14-06-2016 Postanowienie o rejestracji spółki zależnej
Raport Nr 27 14-06-2016 Wybór Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej RAFAMET S.A.
Raport Nr 26 08-06-2016 Informacja o członkach Rady Nadzorczej RAFAMET S.A.
Raport Nr 25 01-06-2016 Wykaz akcjonariuszy posiad. ponad 5% głosów
Raport Nr 24 31-05-2016 Postanowienie o rejestracji spółki zależnej
Raport Nr 23 31-05-2016 Powołanie Rady Nadzorczej nowej kadencji
Raport Nr 22 31-05-2016 Wypłata dywidendy
Raport Nr 21 31-05-2016 Treść podjętych przez ZWZA uchwał
    - Wykaz podjętych przez ZWZA uchwał
Raport Nr 20 24-05-2016 Zawarcie aneksu do umowy o linię gwarancji z HSBC
Raport Nr 19 18-05-2016 Zmiana nazw firm spółek zależnych Zespół Odlewni RAFAMET Sp. z o.o. oraz RAFAMET-TRADING Sp. z o.o.
Raport Nr 18 11-05-2016 Wprowadzenie zmian do porządku obrad ZWZ zwołanego na dzień 31.05.2016 r.
    - Projekty uchwał na WZA 31.05.2016 r.
    - Uzasadnienia do projektów uchwał
Raport Nr 17 05-05-2016 Projekty uchwał na WZA
    - Projekty uchwał na ZWZ
    - Uzasadnienia do projektów uchwał na WZA 31.05.2016 r.
    - Ocena Rady Nadzorczej z badania sprawozdania Zarządu za 2015 r.
    - Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2015 r.
    - Uchwały Rady Nadzorczej pod WZA
    - Uchwały Zarządu pod WZA
Raport Nr 16 05-05-2016 Zwołanie WZA na dzień 31.05.2016 r.
    - Ogłoszenie ZWZ RAFAMET S.A.- 31.05.2016 r.
Raport Nr 15 21-04-2016 Opinia Rady Nadzorczej w sprawie deklaracji wypłaty dywidendy z zysku za rok 2015
Raport Nr 14 14-04-2016 Deklaracja wypłaty dywidendy z zysku za rok 2015.
Raport Nr 13 08-03-2016 Wybór Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej RAFAMET S.A.
Raport Nr 12 07-03-2016 Utworzenie spółki zależnej
Raport Nr 11 01-03-2016 Informacja o członkach RN RAFAMET S.A.
Raport Nr 10 29-02-2016 Wykaz akcjonariuszy posiad. ponad 5% głosów
Raport Nr 09 23-02-2016 Zmiany w składzie Rady Nadzorczej
Raport Nr 08 23-02-2016 Treść podjętych przez NWZA uchwał
    - Wykaz podjętych przez NWZA uchwał
Raport Nr 07 05-02-2016 Wprowadzenie zmian do porządku obrad NWZ zwołanego na dzień 23 lutego 2016 r
    - Projekty uchwał na WZA 23.02.2016
    - Uzasadnienia Zarządu do projektów uchwał
Raport Nr 06 29-01-2016 Wniosek Akcjonariusza o umieszczenie punktu w porządku obrad NWZ
Raport Nr 05 28-01-2016 Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie RAFAMET S.A. w dniu 23 lutego 2016
    - Projekty uchwał na NWZ
    - Uzasadnienia Zarządu do projektów uchwał
Raport Nr 04 28-01-2016 Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia RAFAME T S.A. na dzień 23 lutego 2016 r.
    - Ogłoszenie o zwołaniu NWZ RAFAMET S.A.
Raport Nr 03 21-01-2016 Wniosek akcjonariusza o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
Raport Nr 02 21-01-2016 Zawarcie umów na zakup dokumentacji projektowej, znaku towarowego "PORĘBA 1798" i omodelowania obrabiarek produkowanych przez Fabrykę Urządzeń Mechanicznych "PORĘBA" Sp. z o.o. z siedzibą w Porębie.
Raport Nr 01 13-01-2016 Terminy przekazywania raportów okresowych
2015
Raport Nr 23 22-12-2015 Zawarcie umowy znaczącej z firmą Molinari Rail AG ze Szwajcarii
Raport Nr 22 17-12-2015 Zakup dokumentacji projektowej obrabiarek produkowanych przez Fabrykę Urządzeń Mechanicznych PORĘBA Sp. z o.o. z siedzibą w Porębie oraz znaku towarowego PORĘBA 1798.
Raport Nr 21 09-11-2015 Zawarcie aneksu do umowy o limit wierzytelno?ci
Raport Nr 20 29-10-2015 Zawarcie umowy znaczącej z MTR Corporation oraz UGL Rail Services.
Raport Nr 19 29-06-2015 Wybór podmiotu uprawnionego do badania i przeglądu sprawozdań finansowych.
Raport Nr 18 03-06-2015 Wykaz akcjonariuszy posiad. ponad 5% głosów
Raport Nr 17 02-06-2015 Wypłata dywidendy
Raport Nr 16 02-06-2015 Treść podjętych przez ZWZA uchwał
    - Wykaz_podjętych_przez_ZWZA_uchwał
Raport Nr 15 27-05-2015 Zawarcie aneksu do umowy o limit wierzytelno?ci
Raport Nr 14 20-05-2015 Zawarcie aneksu do umowy o linię gwarancji z HSBC Bank Polska S.A.
Raport Nr 13 04-05-2015 Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 2 czerwca 2015 r..
    - Projekty uchwał na ZWZ
    - Uzasadnienia Zarządu do projektów uchwał
    - Ocena Rady Nadzorczej z badania sprawozdania Zarządu za 2014 r.
    - Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2014 r.
    - Uchwały Rady Nadzorczej pod WZA
Raport Nr 12 04-05-2015 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 2 czerwca 2015 r.
    - Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ
Raport Nr 11 28-04-2015 Informacja o zbyciu znacznego pakietu akcji RAFAMET S.A.
Raport Nr 10 24-04-2015 Zawiadomienie o przekroczeniu przez Akcjonariusza progu 25% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu RAFAMET S.A..
Raport Nr 09 23-04-2015 Zawiadomienie o przekroczeniu przez Akcjonariusza progu 15% ogólnej liczby głosów.
Raport Nr 08 21-04-2015 Opinia Rady Nadzorczej w sprawie przeznaczenia zysku za 2014 r
Raport Nr 07 13-03-2015 Zawiadomienie o przekroczeniu przez Akcjonariusza progu 20% ogólnej liczby głosów.
Raport Nr 06 13-03-2015 Informacja o nabyciu akcji RAFAMET S.A.
Raport Nr 05 24-02-2015 Wybór przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej RAFAMET S.A.
Raport Nr 04 16-01-2015 Terminy przekazywania raportów okresowych w 2015 r.
Raport Nr 03 15-01-2015 Zmiany w Radzie Nadzorczej RAFAMET S.A. - informacje o nowo powołanym członku Rady Nadzorczej.
Raport Nr 02 13-01-2015 Powołanie członka Rady Nadzorczej RAFAMET S.A.
Raport Nr 01 13-01-2015 Złożenie rezygnacji przez członka Rady Nadzorczej RAFAMET S.A.
2014
Raport Nr 29 18-12-2014 Wykaz akcjonariuszy posiad. ponad 5% głosów na NWZ RAFAMET S.A.
Raport Nr 28 16-12-2014 Odwołanie członka Rady Nadzorczej RAFAMET S.A.
Raport Nr 27 16-12-2014 Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie RAFAMET S.A. w dniu 16 grudnia 2014 r.
    - wykaz uchwał podjętych przez NWZ RAFAMET S.A.
Raport Nr 26 27-11-2014 Wniosek akcjonariusza o zmianę treści punktu porządku obrad NWZ RAFAMET S.A.
    - wniosek M. Tatarka z dnia 20.11.2014 r.
    - projekty uchwał uwzględniające zmiany porządku obrad
Raport Nr 25 20-11-2014 Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 16 grudnia 2014
    - projekty uchwał na NWZ RAFAMET S.A.
Raport Nr 24 20-11-2014 Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia RAFAMET S.A. na dzień 16 grudnia 2014 r.
    - ogłoszenie NWZ RAFAMET S.A.- 16.12.2014 r.
Raport Nr 23 14-11-2014 Wniosek akcjonariusza o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Raport Nr 22 07-11-2014 Zawarcie aneksu do umowy o limit wierzytelności z Raiffeisen Bank Polska S.A.
Raport Nr 21 17-10-2014 Zawiadomienie o przekroczeniu przez Akcjonariusza progu 15% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu RAFAMET S.A.
Raport Nr 20 17-10-2014 Zawiadomienie o przekroczeniu przez "KW" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - PROMACK spółka komandytowo-akcyjna progu 5% ogólnej liczby głosów.
Raport Nr 19 17-10-2014 Informacja Pana Krzysztofa Jędrzejewskiego o zbyciu znacznego pakietu akcji RAFAMET S.A.
Raport Nr 18 21-07-2014 Zawarcie aneksu do umowy o limit wierzytelności z Raiffeisen Bank Polska S.A.
Raport Nr 17 06-06-2014 Zawarcie aneksu do umowy o linię gwarancji z HSBC Bank Polska S.A.
Raport Nr 16 29-05-2014 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Fabryki Obrabiarek RAFAMET S.A. w dniu 28 maja 2014 r.
Raport Nr 15 28-05-2014 Wybór podmiotu uprawnionego do badania i przeglądu sprawozdań finansowych.
Raport Nr 14 28-05-2014 Wypłata dywidendy za 2013 r.
Raport Nr 13 28-05-2014 Zgłoszenie sprzeciwów do uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia RAFAMET S.A. w dniu 28 maja 2014 r.
Raport Nr 12 28-05-2014 Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie RAFAMET S.A. w dniu 28 maja 2014 r.
    - wykaz podjętych przez ZWZA uchwał
Raport Nr 11 29-04-2014 Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 28 maja 2014 r.
    - Projekty uchwał na ZWZ
    - Uzasadnienia Zarządu do projektów uchwał
    - Ocena Rady Nadzorczej z badania sprawozdania Zarządu za 2013 r.
    - Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2013 r.
    - Uchwały Rady Nadzorczej pod WZA
Raport Nr 10 29-04-2014 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 28 maja 2014 r.
    - Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ
Raport Nr 09 23-04-2014 Informacja ARP S.A. o zamknięciu procesu sprzedaży akcji RAFAMET S.A. bez wyłonienia inwestora.
Raport Nr 08 16-04-2014 Opinia Rady Nadzorczej w sprawie wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za 2013 r.
Raport Nr 07 16-04-2014 Zmiany w Radzie Nadzorczej RAFAMET S.A. - informacja o nowo powołanym członku Rady Nadzorczej.
Raport Nr 06 24-03-2014 Wykaz informacji przekazanych w 2013 r.
    - Wykaz informacji przekazanych w 2013 r.
Raport Nr 05 21-03-2014 Zawarcie znaczącej umowy kredytowej z bankiem PKO BP S.A.
Raport Nr 04 12-03-2014 Złożenie rezygnacji przez członka Rady Nadzorczej RAFAMET S.A.
Raport Nr 03 20-02-2014 Zawarcie umowy znaczącej na budowę hali montażowej.
Raport Nr 02 18-02-2014 Zmiana warunków znaczącej umowy kredytowej z bankiem PKO BP S.A.
Raport Nr 01 09-01-2014 Terminy przekazywania raportów okresowych w 2014 r.
2013
Raport Nr 26 04-11-2013 Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2013 r
Raport Nr 25 16-07-2013 Zawarcie aneksu do umowy o limit wierzytelności z Raiffeisen Bank Polska S.A.
Raport Nr 24 27-06-2013 Informacja o członkach Rady Nadzorczej RAFAMET S.A. powołanych na nową kadencję.
Raport Nr 23 17-06-2013 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Fabryki Obrabiarek RAFAMET S.A. w dniu 13 czerwca 2013 r.
Raport Nr 22 14-06-2013 Wyłonienie przez ARP S.A. Doradcy w procesie pozyskania nabywcy pakietu akcji RAFAMET S.A.
Raport Nr 21 14-06-2013 Zawarcie aneksu do umowy o linię gwarancji z HSBC Bank Polska S.A.
Raport Nr 20 14-06-2013 Powołanie Zarządu RAFAMET S.A. na nową kadencję ? informacje o nowo powołanych członkach Zarządu.
Raport Nr 19 13-06-2013 Wypłata dywidendy za 2012 r.
Raport Nr 18 13-06-2013 Powołanie Rady Nadzorczej RAFAMET S.A. na nową kadencję.
Raport Nr 17 13-06-2013 Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia RAFAMET S.A. w dniu 13 czerwca 2013 r.
Raport Nr 16 13-06-2013 Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie RAFAMET S.A. w dniu 13 czerwca 2013 r.
    - Wykaz podjętych przez ZWZA uchwał
Raport Nr 15 12-06-2013 Informacja o zbyciu akcji RAFAMET S.A. przez "KW" Spółkę z ograniczoną odpowiedzialno?cią - WJ Spółkę komandytowo-akcyjną w likwidacji.
Raport Nr 14 10-06-2013 Zawiadomienie o przekroczeniu przez SEZAM IX Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych progu 5% ogólnej liczby głosów.
Raport Nr 13 04-06-2013 Wybór podmiotu uprawnionego do badania i przeglądu sprawozdań finansowych.
Raport Nr 12 21-05-2013 Informacja Pana Krzysztofa Jędrzejewskiego o liczbie posiadanych akcji.
Raport Nr 11 17-05-2013 Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 13 czerwca 2013 r.
    - Projekty uchwał na WZA 13.06.2013 r.
    - Uzasadnienia Zarządu do projektów uchwał
    - Ocena Rady Nadzorczej z badania sprawozdania Zarządu i finansowego 2012
    - Sprawozdanie Rady Nadzorczej RAFAMET S.A. z działalności w 2012 r
    - Uchwały RN pod WZA
Raport Nr 10 17-05-2013 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 13 czerwca 2013 r.
    - Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ
Raport Nr 09 25-04-2013 Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2012 roku.
Raport Nr 08 23-04-2013 Opinia Rady Nadzorczej w sprawie wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto za rok obrotowy 2012.
Raport Nr 07 18-04-2013 Zmiana terminu przekazania Raportu Rocznego oraz Skonsolidowanego Raportu Rocznego za 2012 r.
Raport Nr 06 18-04-2013 Powołanie Zarządu RAFAMET S.A. na nową kadencję.
Raport Nr 05 20-03-2013 Zmiana warunków umowy znaczącej z firmą Akdaş Döküm Sanayi ve Ticaret A.Ş. z Turcji.
Raport Nr 04 13-02-2013 Zmiany w Radzie Nadzorczej RAFAMET S.A. ? informacje o nowo powołanym członku Rady Nadzorczej.
Raport Nr 03 12-02-2013 Zmiany w Radzie Nadzorczej RAFAMET S.A.
Raport Nr 02 24-01-2013 Złożenie rezygnacji przez członka Rady Nadzorczej RAFAMET S.A.
Raport Nr 01 04-01-2013 Terminy przekazywania raportów okresowych w 2013 r.
2012
Raport Nr 28 11-10-2012 Zmiana warunków umowy znaczącej z firmą Yapi Merkezi Saudi Co. z Arabii Saudyjskiej.
Raport Nr 27 14-09-2012 Zawarcie aneksu do umowy o linię gwarancji z HSBC Bank Polska S.A.
Raport Nr 26 11-09-2012 Kumulacja umów z firmą ThyssenKrupp Polysius AG z Niemiec.
Raport Nr 25 23-08-2012 Zawarcie aneksu do umowy o limit wierzytelności z Raiffeisen Bank Polska S.A.
Raport Nr 24 20-08-2012 Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2012 r.
Raport Nr 23 20-07-2012 Informacja o zbyciu przez SEZAM IX Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych akcji RAFAMET S.A.
Raport Nr 22 13-07-2012 Zawarcie umowy znaczącej z firmą Yapi Merkezi Saudi Co. z Arabii Saudyjskiej.
Raport Nr 21 06-07-2012 Zawiadomienie o przekroczeniu przez "KW" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - WJ spółka komandytowo-akcyjna progu 5% ogólnej liczby głosów.
Raport Nr 20 30-06-2012 Powołanie Zarządu spółki zależnej od Emitenta na nową kadencję
Raport Nr 19 18-06-2012 Odpowiedź na pytanie Akcjonariusza przekazane podczas ZWZ RAFAMET S.A. w dniu 5 czerwca 2012 r.
Raport Nr 18 15-06-2012 Zawarcie aneksu do umowy o linię gwarancji z HSBC Bank Polska S.A.
Raport Nr 17 06-06-2012 Wykaz akcjonariuszy posiad. ponad 5% głosów
Raport Nr 16 05-06-2012 Wypłata dywidendy za 2011 r.
Raport Nr 15 05-06-2012 Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie RAFAMET S.A. w dniu 5 czerwca 2012 r.
    - Załącznik - treść podjętych przez ZWZA uchwał
Raport Nr 14 10-05-2012 Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 5 czerwca 2012 r.
    - Projekty uchwał na WZA 05.06.2012 r.
    - Uzasadnienia Zarządu do projektów uchwał
    - Ocena Rady Nadzorczej z badania sprawozdania Zarządu i finansowego 2011
    - Sprawozdanie Rady Nadzorczej RAFAMET S.A. z działalności w 2011 r
    - Uchwały RN pod WZA
Raport Nr 13 10-05-2012 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 5 czerwca 2012 r.
    - Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ
Raport Nr 12 07-05-2012 Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2011 roku.
Raport Nr 11 26-04-2012 Korekta raportu bieżącego nr 11/2012 z dnia 25.04.2012 r. w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do badania i przeglądu sprawozdań finansowych.
Raport Nr 11 25-04-2012 Wybór podmiotu uprawnionego do badania i przeglądu sprawozdań finansowych.
Raport Nr 10 02-04-2012 Zawarcie aneksu do umowy o linię gwarancji z HSBC Bank Polska S.A.
Raport Nr 09 12-03-2012 Polityka dywidendy za rok 2011.
Raport Nr 08 27-02-2012 Korekta prognozy wyników finansowych Fabryki Obrabiarek RAFAMET S.A. na rok 2011.
Raport Nr 07 01-02-2012 Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi od osoby blisko związanej z akcjonariuszem RAFAMET S.A.
Raport Nr 06 24-01-2012 Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi od osoby blisko związanej z akcjonariuszem RAFAMET S.A.
Raport Nr 05 17-01-2012 Terminy przekazywania raportów okresowych w 2012 r.
Raport Nr 04 10-01-2012 Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi od osoby blisko związanej z akcjonariuszem RAFAMET S.A.
Raport Nr 03 04-01-2012 Zawiadomienie o przekroczeniu przez SEZAM IX Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych progu 5% ogólnej liczby głosów.
Raport Nr 02 02-01-2012 Oddalenie apelacji od wyroku w sprawie RAFAMET S.A. przeciwko Kredyt Bank S.A.
Raport Nr 01 02-01-2012 Informacja Pana Krzysztofa Jędrzejewskiego o przeniesieniu własności znacznego pakietu akcji RAFAMET S.A.
2011
Raport Nr 46 21-12-2011 Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi od osoby blisko związanej z akcjonariuszem RAFAMET S.A.
Raport Nr 45 08-12-2011 Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi od osoby blisko związanej z akcjonariuszem RAFAMET S.A.
Raport Nr 44 14-11-2011 Odwołanie członków Zarządu spółki zależnej od Emitenta.
Raport Nr 43 25-10-2011 Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi od osoby blisko zwišzanej z akcjonariuszem RAFAMET S.A.
Raport Nr 42 20-10-2011 Wniesienie apelacji od wyroku w sprawie RAFAMET S.A. przeciwko Kredyt Bank S.A.
Raport Nr 41 11-10-2011 Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi od osoby blisko zwišzanej z akcjonariuszem RAFAMET S.A.
Raport Nr 40 05-10-2011 Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi od osoby blisko zwišzanej z akcjonariuszem RAFAMET S.A.
Raport Nr 39 03-10-2011 Zawarcie umowy znaczącej z firmą Lietuvos geležinkeliai z Litwy.
Raport Nr 38 28-09-2011 Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi od osoby blisko zwišzanej z akcjonariuszem RAFAMET S.A.
Raport Nr 37 22-09-2011 Ogłoszenie wyroku w sprawie RAFAMET S.A. przeciwko Kredyt Bank S.A.
Raport Nr 36 19-09-2011 Złożenie przez RAFAMET S.A. wniosku o zawieszenie notowań akcji Spółki.
Raport Nr 35 16-09-2011 Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi od osoby blisko związanej z akcjonariuszem RAFAMET S.A.
Raport Nr 34 01-09-2011 Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi od osoby blisko związanej z akcjonariuszem RAFAMET S.A.
Raport Nr 33 29-08-2011 Prognoza wyników finansowych Fabryki Obrabiarek RAFAMET S.A. na rok 2011.
Raport Nr 32 24-08-2011 Rejestracja przez Sąd zmian w Statucie Spółki.
Raport Nr 31 20-07-2011 Zawarcie aneksu do umowy o limit wierzytelności z Raiffeisen Bank Polska S.A.
Raport Nr 30 06-07-2011 Zawarcie umowy znaczącej z Fabryką Aparatury i Urządzeń "FAMET" S.A.
Raport Nr 29 30-06-2011 Zawarcie umowy znaczącej z firmą Akdaş Döküm Sanayi ve Ticaret A.Ş. z Turcji.
Raport Nr 28 22-06-2011 Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi od osoby blisko związanej z akcjonariuszem RAFAMET S.A.
Raport Nr 27 13-06-2011 Zmiana warunków znaczącej umowy kredytowej z PKO BP S.A.
Raport Nr 26 09-06-2011 Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi od osoby blisko związanej z akcjonariuszem RAFAMET S.A.
Raport Nr 25 31-05-2011 Przyjęcie tekstu jednolitego Statutu Spółki.
    - Statut RAFAMET S.A.
Raport Nr 24 31-05-2011 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Fabryki Obrabiarek RAFAMET S.A. w dniu 31 maja 2011 r.
Raport Nr 23 31-05-2011 Wypłata dywidendy za 2010 r.
Raport Nr 22 31-05-2011 Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie RAFAMET S.A. w dniu 31 maja 2011
    - wykaz podjętych przez ZWZA uchwał
Raport Nr 21 15-06-2012 Korekta raportu bieżącego nr 21/2011 z dnia 30.05.2011 r. w sprawie zawarcia aneksu do umowy o linię gwarancji z HSBC Bank Polska S.A.
Raport Nr 21 30-05-2011 Zawarcie aneksu do umowy o linię gwarancji z HSBC Bank Polska S.A.
Raport Nr 20 26-05-2011 Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi od osoby blisko związanej z akcjonariuszem RAFAMET S.A.
Raport Nr 19 19-05-2011 Informacja Pana Krzysztofa Jędrzejewskiego o liczbie posiadanych akcji.
Raport Nr 18 04-05-2011 Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 31 maja 2011r.
    - Projekty uchwał na WZA 31.05.2011 r.
    - Uzasadnienia Zarządu do projektów uchwał
    - Ocena Rady Nadzorczej z badania sprawozdania Zarządu i finansowego 2010
    - Sprawozdanie Rady Nadzorczej RAFAMET S.A. z działalności w 2010 r
    - Uchwały RN pod WZA
Raport Nr 17 04-05-2011 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 31 maja 2011 r.
    - Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ
Raport Nr 16 20-04-2011 Wybór podmiotu uprawnionego do badania i przeglądu sprawozdań finansowych.
Raport Nr 15 18-04-2011 Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2010 roku.
Raport Nr 14 07-04-2011 Zmiana terminu przekazania Raportu Rocznego oraz Skonsolidowanego Raportu Rocznego za 2010r.
Raport Nr 13 31-03-2011 Przystąpienie RAFAMET S.A. do Programu Wspierania Płynności.
Raport Nr 12 22-02-2011 Aktualizacja informacji w sprawie pozwu złożonego przeciwko Kredyt Bank S.A.
Raport Nr 11 16-02-2011 Zmiana warunków znaczącej umowy kredytowej z bankiem PKO BP S.A.
Raport Nr 10 15-02-2011 Otrzymanie zawiadomień w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi od osób blisko związanych z akcjonariuszem RAFAMET S.A.
Raport Nr 09 09-02-2011 Otrzymanie zawiadomień w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi od osób blisko związanych z akcjonariuszem RAFAMET S.A.
Raport Nr 08 04-02-2011 Otrzymanie zawiadomień w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi od osób blisko związanych z akcjonariuszem RAFAMET S.A.
Raport Nr 07 31-01-2011 Ukonstytuowanie się Rady Nadzorczej RAFAMET S.A.
Raport Nr 06 27-01-2011 Terminy przekazywania raportów okresowych w 2011 r.
Raport Nr 05 24-01-2011 Informacja Akcjonariusza o rozpoczęciu procedury poszukiwania inwestora dla RAFAMET S.A.
Raport Nr 04 21-01-2011 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Fabryki Obrabiarek RAFAMET S.A. w dniu 20 stycznia 2011 r.
Raport Nr 03 21-01-2011 Informacja o nowo powołanych członkach Rady Nadzorczej RAFAMET S.A.
Raport Nr 02 20-01-2011 Zmiany w Radzie Nadzorczej RAFAMET S.A.
Raport Nr 01 20-01-2011 Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie RAFAMET S.A. w dniu 20 stycznia 2011 r.
    - Wykaz uchwał podjętych przez NWZA
Spółka notowana na GPW
Spółka należy do Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych

Kontakt

Fabryka Obrabiarek RAFAMET Spółka Akcyjna 

ul. Staszica 1, 47-420 Kuźnia Raciborska, Polska
Tel. +48 327 213 300
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dojazd :  Wyświetl mapę

NIP: 639-000-15-64
REGON: 271577318
KRS: 0000069588, Sąd Rejonowy w Gliwicach
BDO: 000017172