Zarząd RAFAMET S.A. działa w oparciu o przepisy Kodeksu Spółek Handlowych oraz Statutu Spółki. Tryb prac Zarządu określa Regulamin Zarządu, przyjęty w dniu 14 maja 2020 r. Zarząd może być jedno lub wieloosobowy, a liczbę jego członków określa Rada Nadzorcza Spółki. Wspólna kadencja Zarządu trwa 5 lat. Obecna kadencja Zarządu rozpoczęła się w 2018 r.

> Regulamin Zarządu 

 

SKŁAD ZARZĄDU


Paweł Sułecki

p.o. Prezes Zarządu

 

Wykształcenie i posiadane kwalifikacje:
Pan Paweł Sułecki ukończył Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego oraz zarządzanie małymi i średnimi przedsiębiorstwami w Wyższej Szkole Zarządzania i Marketingu. Ukończył ponadto Podyplomowe Studia Menedżersko-Finansowe w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie oraz Akademię GPW Growth organizowaną przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie. Posiada uprawnienia do zasiadania w radach nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa.
 
Doświadczenie zawodowe:
09.2018 – nadal – ARP S.A., Biuro Inwestycji Kapitałowych – Menedżer Inwestycyjny,
08.2009 – nadal – Ad Notam Polska Sp. z o.o. – Prezes Zarządu,
10.2019 – 12.2021 –  POLANEX Sp. z o.o. – Przewodniczący Rady Nadzorczej,
03.2019 – 06.2019 – CREOTECH S.A. – Członek Rady Nadzorczej,
05.2007 – 05.2008 – Fujifilm Polska Distribution Sp. z o.o. – Product Manager,
09.2003 – 05.2007 – Fujitsu General Poland FGP Sp. z o.o. – Product Manager.
 
Pozostałe informacje:
Członek Rady Nadzorczej oświadczył, że nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Emitenta, nie posiada udziałów w konkurencyjnych przedsiębiorstwach wobec Emitenta, a także nie uczestniczy w nich jako członek ich organu. 
Pan Paweł Sułecki nie posiada akcji Emitenta ani udziałów w podmiotach z nim powiązanych.
Zgodnie ze złożonym oświadczeniem członek Rady Nadzorczej nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.
 
Pan Paweł Sułecki złożył Spółce oświadczenie dotyczące wiedzy i umiejętności z zakresu branży, w której działa Emitent – zgodnie z ustawą z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.

 

Spółka notowana na GPW
Spółka należy do Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych

Kontakt

Fabryka Obrabiarek RAFAMET Spółka Akcyjna 

ul. Staszica 1, 47-420 Kuźnia Raciborska, Polska
Tel. +48 327 213 300
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dojazd :  Wyświetl mapę

NIP: 639-000-15-64
REGON: 271577318
KRS: 0000069588, Sąd Rejonowy w Gliwicach
BDO: 000017172